9181 Kimle, Szabadság u. 23.

9181 Kimle, Szabadság u. 23.
dunabeachapartman@gmail.com
www.dunabeachapartman.hu
T: 0036 30 506 66 32
T: 00 36 30 93 97 358

Domáci poriadok

Milí naši hostia!

My tvrdo pracujeme na tom, aby ste VY počas vášho oddychu sa mohli cítiť u nás dobre. Všetko spravíme v záujme toho, aby váš oddych nebol ničím narušený. Pokiaľ by ste napriek tejto našej snahe zistili akúkoľvek rušivý moment, čím nie ste spokojní, prosím neodkladne sa obráťte na na pána domáceho. V záujme udržania stavu, poriadku, čistoty penziónu a jeho zariadení sa   prosím zdržiavajte každej takej činnosti, ktoré by ste ani vo svojom domove nerobili.

 

Rezervácia ubytovania:

 • Rezervácia ubytovania sa uskutoční prostredníctvom našej webovej stránky, cez Szállás.hu, Booking.com … a iných rezervačných portálov, celý obsah domáceho poriadku nie je možné zverejniť na stránkach, sprostredkujúcich rezerváciu, preto vás žiadame, aby ste si pozorne prečítali a dodržali nasledovné body.

Príchod – Check in / Odchod – Check out:

 • V penzionu je online recepce, takže ubytování je možné rezervovat v den příjezdu mezi 14:00 a 23:00.
 • Každá osoba musí před příjezdem vyplnit online registrační formulář
 • před příjezdem obdrží e-mailem kód brány a kód trezoru na klíče
 • V den odjezdu musíte apartmán opustit nejpozději do 9:30 hodin
 • Při trvalém opuštění ubytování je nutné klíč vrátit do určeného trezoru na klíče
 • Při odchodu z bytu prosím zavřete dveře, okna a vrata.
 • Případnou ztrátu daných klíčů jsou hosté povinni neprodleně nahlásit a náklady na ztrátu klíčů a výměnu zámku uhradit hostiteli.

Úhrada:

 • Při rezervaci je vyžadována záloha ve výši 30 %, zbývajících 70 % musí být zaplaceno 14 dní před příjezdem
 • Zahrnuje pobytovou taxu a DPH
 • Storno: Příjezd je možné změnit nebo zrušit do 14 dnů před příjezdem. Pokud rezervaci zrušíte do 14 dnů, nemůžeme vrátit 30% zálohu a datum příjezdu nelze změnit.
 • Pokud z nějakého důvodu opustíte ubytování před koncem období, které jste si předem rezervovali, nebudeme moci snížit ani vrátit poplatek za ubytování.
 • s bankovní kartou

Zatváranie dvora a budovy:

 • V prípade odchodu počas dňa a na noc poprosíme Vás, aby ste bránu a vchodové dvere budovy zamykali kľúčom! Vchodové dvere budovy je možné zamknúť kľúčom po zdvihnutí kľučky smerom hore. Dvere do izieb sa dajú zamknúť štandardne.
 • Žiadame Vás, aby ste si na kľúče dávali veľký pozor. V prípade straty je povinná úhrada ceny materiálu výmeny zámku a ceny práce smerom k prevádzkovateľovi.

Fajčenie: 

 • Fajčenie je dovolené len v označených priestoroch (terasa, pavilóny, miesto na pečenie slaniny).
 • S úctou žiadame našich Hostí, ktorí fajčia, aby v záujme udržania čistoty nezahádzali obhorky na dvore, a na celom území penziónu, ale aby ich zbierali, a hodili smetných nádob.
 • V budove je fajčenie ZAKÁZANÉ!

Používanie zariadení:

 • Žiadame Vás, aby ste zariadenie a príslušenstvo používali regulárne! Zariadenie a výbava apartmánu, vrátane utierok, deky, posteľnej bielizne, fotelov, stoličiek … ja zakázané vyniesť z domu! Premiestniť nábytok na určitý čas je možné výlučne so súhlasom majiteľa. Pri príchode a odchode apartmán odovzdáme/prevezmeme, a v prípade spôsobenia škody, z toho vyplývajúce náklady dáme hosťovi nahradiť na mieste. S úctou Vás žiadame, aby ste na stene priamo nezabíjali prípadné chrobáky (muchy, komárov) lapačkou, ale aerosolom na muchy a komáre.
 • Hostia prevezmú apartmán v obhliadnutom stave, z toho vyplýva, že v zmysle toho prosíme apartmán odovzdať pri odchode! V prípade ak sa eventuálne stalo poškodenie, hosť je povinný škodu nahradiť. Poskytovateľ ubytovania nezodpovedá za prípadné majetkové škody, alebo úrazy, ktoré vznikli z dôvodu neregulárneho užívania.

Upratovanie:

 • Apartmány sa hosťovi odovzdajú upratané a čisté, v prípade pobytu viac ako 7 nocí sa týždenne jeden krát vymení posteľná bielizeň, uteráky. Pokiaľ máte záujem o častejšiu výmenu, samozrejme vám vyhovieme za poplatok navyše  .

Umiestnenie odpadu, manipulácia s odpadom:

 • Zber kuchynského odpadu je možná v nádobách, nachádzajúcich sa v kuchyni, odpad z kúpeľne patrí do nádob, umiestnených v kúpeľni, žiadame vás, aby ste do WC nehádzali hygienické vložky, atď. (vrecia do odpadových nádob sa nachádzajú v kuchynskej linke.
 • Pokiaľ by sa nádoba na odpad naplnila počas vášho pobytu, poprosíme Vás, aby ste ho vyprázdnili do kontajnera, ktorý sa nachádza vedľa budovy, ktorý sleduje majiteľ domu, a vynesie v deň, ktorý je určený na odvoz odpadu dodávateľom služby! 

Strava:

 • Penzión je vybavený dobre zariadenou a vybavenou kuchyňou. Hostia si sami zabezpečujú ich stravu.
 • K vareniu je k dispozícii elektrický šporák. Do mikrovlnnej rúry prosíme, aby ste nevkladali kovy, nádoby so zlatým, strieborným povlakom. 
 • V kuchyni sa nachádza rýchlo varná kanvica,
 • Žiadame Vás, aby ste v izbách nekonzumovali jedlo, len v kuchyni, a v jedálni.
 • Kuchyňu nech každý poupratuje po sebe! V opačnom prípade bude zaúčtovaný poplatok vo výške 5000 Ft.

Zakladanie ohňa – varenie v kotlíku:

 • Zakladať oheň je možné výlučne na vyznačenom mieste, z dreva, uloženého na tento účel, pri bezvetrí a pri vedre vody, určenej na hasenie.
 • Po založení ohňa žiadame hostí, aby odpad po sebe upratali, a pahrebu zaliali vodou.
 • Hostia majú osobnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené požiarom.

Ostatné:

 • V záujme zabezpečenia kľudu hostí a susedov, v apartmánoch je v čase medzi 22-09 hodinou zakázané porušiť nočný kľud hlukom, krikom, hraním alebo počúvaním hudby.
 • V apartmánoch a na území apartmánov hostia nemajú možnosť prijímať návštevy. žiadame to dodržať v záujme toho, aby ste sa vyhli nepríjemnostiam.
 • Dávame do vašej pozornosti, že majiteľ nemá možnosť na znášanie zodpovednosti, a hradiť náhradu škody, ktoré vznikli zo škôd, vyplývajúcich z udalostí, ktoré nastali nie jeho vinou (napr. živelné pohromy, krupobitie, požiar, výpadok elektriky, výpadok internetu atď.).
 • Majiteľ si vyhradzuje právo na odmietnutie hosťa, ktorý sa správa škandalózne, nedodržiava domáci poriadok, respektíve nariadi okamžité opustenie penziónu.
 • Porušenie domáceho poriadku môže mať za následok vykázanie, respektíve odcudzenie, poškodenie predmetov môže mať za následok nariadenie iných opatrení (napr. policajných).
 • Žiadame Vás, aby ste dbali na poriadok, a čistotu. Pri odchode prosím v apartmáne, v  izbách nenechávajte neumyté nádoby, resp. odpad.
 • V kuchynskej linke nájdete menší balík prvej pomoci. V prípade väčších problémoch prosíme, volajte linku pomoci na 112!
 • V prípade požiaru na chodbe nájdete hasičský prístroj, okamžite začnite záchranu a volajte hasičov na linke 105 a následne kontaktujte poskytovateľa ubytovania!
 • Za cennosti, zanechaných na mieste ubytovanie poskytovateľ ubytovania nezodpovedá.
 • Apartmány sú hosťom odovzdané vo vyčistenom stave, počas pobytu musia sami upratovať!
 • Zber odpadu z domácností je možné v nádobe, ktorý sa nachádza v kuchyni. Pokiaľ sa tieto nádoby naplnia, tieto vrecia je potrebné vyniesť do kontajnera, ktorý sa nachádza na ulici! Ďalšie vracia sa nachádzajú pod kuchynským drezom!
 • Parkovanie: Parkovať je možné pred apartmánom na uzavretom dvore bezplatne. Miesto pred bránou v každom prípade nechajte voľné!
 • Majiteľ nebýva na území apartmánoch, ale sa objaví, aby svoje úlohy splnil, kto má s tým nejaké problémy, prosíme, nech nerezervuje u nás! 
 • Rieka Mošonský Dunaj tečie bezprostredne na kraji pozemku, je to prírodná tečúca rieka. Upozorňujeme Vás, aby ste tečúcu rieku využívali na plávanie, člnkovanie, sup, a iné vodné športy len na vlastnú zodpovednosť.
  Majiteľ nenesie zodpovednosť za úrazy, škody, ktorým dôjde z dôvodu užívania rieky.
 • Nároky na Bringó hintó (koč na ľudský pohon), Sup, čln, výletnú loď, rybárčenie prosíme oznámiť denne do 9 hodiny na čísle  T: 0036 30 93 97 358

Platí do odvolania

Kimle,2022.07.01.

Ďakujeme, že dodržujete domáci poriadok!

                                         Prajeme Vám príjemný oddych a príjemné strávenie voľného času!

You might also like

Impressum

Üzemeltető Heléna-CO KFT 9181 Kimle, Szabadság u. adószám: 11468963-2-08 EU adószám: HU11468963 dunabeachapartman@gmail.com Kanavoszné Mária T: 0036 30 93 97 358 Kanavosz Heléna T: 0036

Kamera tájékoztató

DUNA BEACH APARTMAN TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL A jelen Tájékoztatás a Heléna-CO KFt (székhely: 9221 Levél, József A.u.72., Cg. 08-09-006957) adatkezelő, a továbbiakban: „Adatkezelő” által üzemeltetett DUNA BEACH

Translate »